Startside > Produkter > Skifteplan > John Deere GreenStar modul

John Deere GreenStarTM modul for Skifteplan

I samarbeid med John Deere og Felleskjøpet har vi utviklet en modul for kommunikasjon mellom Skifteplan og John Deere GreenStar utstyr. Modulen er et effektivt verktøy for veiledning og registrering i planteproduksjonen.

Arbeidsgangen med John Deere GreenStar modul:
 
Klientregister i Skifteplan
Klientregisteret overføres til skjermen. Det gjør det enkelt og raskt å velge driftsenhet på skjermen.
 
Jordene/skiftene i Skifteplan
Skiftene lages automatisk fra kart hentet enkelt fra Agromatic karttjener på nett. Skiftegrensene overføres til skjermen, som raskt finner det skiftet du står på.
 
Overføring til skjerm fra Skifteplan
Du velger selv hvilke klienter som skal overføres til skjermen. Det er også mulig å ta sikkerhetskopi av dataene dine samt å legge tilbake tidligere kopier ved behov.
 
Hvilke data overføres fra Skifteplan
 • Klientregister
 • Skiftetabell
 • Vekster
 • Husdyrgjødsellager
 • Mineralgjødsel
 • Sprøytemidler
 • Kalk
 • Arbeidsoperasjoner
På GreenStar skjermen
 • Klienter, gårder, skifter og oppgaver fra Skifteplan
 • GreenStar skjermen finner skiftet automatisk (finn skifte) fra GPS posisjon
 
Valg av arbeidsoperasjon og produkt på skjerm
 
Alt du gjør logges
 • Kjørespor, produkt, mengder, mm. logges.
 • Kan sette flaggmerker for å markere store steiner mm.
 
Hent data fra skjerm
Alle data logget i skjermen kan enkelt hentes inn igjen til Skifteplan.
 
Alle innleste data i en rapport
Rapporten Innleste data fra John Deere gir oversikt over alle data som er lest inn fra skjermen.
 
Rapporter i Skifteplan klare
Alle relevante rapporter i Skifteplan vil auotmatisk bli fyllt ut.
 
Temakart kjørespor i Skifteplan kart
 • Dekket område vises
 • Flaggene vises også
 
Konturkart [kg / daa] i Skifteplan
Enkelt vise avlingskart i Skifteplan.