Startside > Produkter > Skifteplan

Skifteplan er et system for utarbeidelse av miljøplaner, KSL registreringer samt gjødselberegning.
 • Beregner gjødsling og skriver ut de nødvendige rapporter for en godkjent gjødslingsplan.
 • Har lokalt tilpassede veksttabeller.
 • Beregner husdyrgjødsel og kalk.
 • Har innebygget kartmodul hvor det er enkelt å få fram et utall av temakart. Kart over egen eiendom kan bestilles raskt, enkelt og gratis fra vår automatiske kartserver på internett. Vanligvis får du levert kartet i Skifteplan i løpet av mindre enn 30 sekunder. Kartmodulen støtter også ortofoto.
 • Enkelt å dele og slå sammen skifter i kartet med automatisk arealberegning.
 • Beregner dekningsbidrag for skifter og vekster.
 • Enkelt å registrere data i Miljø og KSL sammenheng.
 • Holder orden på vanninger, nedbør og fordampning.
 • Er utarbeidet i nært samarbeid med Norsk landbruksrådgiving (tidligere Landbrukets forsøksringer).
 • Har innebygget PDA modul til bruk sammen med PDA med Microsoft PocketPC / Windows Mobile. (Krever egen lisens.)
 • Har vært på markedet siden 1988 som DOS versjon og siden 1996 som Windows versjon.
 • Har modul for kommunikasjon med John Deere GreenStar skjerm. Les mer om denne modulen her.
Eksempel på temakart og vektorkart ØK (1:5000):

Skifteplan har en modul som tilbys som et tillegg til hovedprogrammet. Modulen inneholder:
 • Avansert kart som inneholder mulighet for å koble samme kartfil til flere bruk. Ved bruk av rasterkart er dette en stor fordel for å spare plass.
Demoversjon

Komplett demoversjon som lar deg prøve programmet i 30 dager helt gratis og uten forpliktelser kan hentes på vår nedlastingsside. Alle opplysningene som du legger inn i programmet vil bli tatt vare på ved kjøp av fullstendig versjon. Du kan hente ned gratis kart til egen eiendom direkte i programmet. Skifteplan kan installeres på alle maskiner med Windows XP/Vista/7.