Startside > Produkter > Skifteplan

Skifteplan er et system for utarbeidelse av miljøplaner, KSL registreringer samt gjødselberegning.
 • Beregner gjødsling og skriver ut de nødvendige rapporter for en godkjent gjødslingsplan.
 • Har lokalt tilpassede veksttabeller.
 • Beregner husdyrgjødsel og kalk.
 • Har innebygget kartmodul hvor det er enkelt å få fram et utall av temakart.
 • Enkelt å dele og slå sammen skifter i kartet med automatisk arealberegning.
 • Beregner dekningsbidrag for skifter og vekster.
 • Enkelt å registrere data i Miljø og KSL sammenheng.
 • Holder orden på vanninger, nedbør og fordampning.
 • Er utarbeidet i nært samarbeid med Norsk landbruksrådgiving (tidligere Landbrukets forsøksringer).
 • Har vært på markedet siden 1988 som DOS versjon, siden 1996 som Windows versjon og siden 2018 som web versjon.
 • Har modul for kommunikasjon med John Deere GreenStar skjerm. Les mer om denne modulen her.
Eksempel på temakart og vektorkart ØK (1:5000):

Demoversjon

Komplett demoversjon som lar deg prøve programmet i 30 dager helt gratis og uten forpliktelser kan startes fra www.skifteplan.no. Alle opplysningene som du legger inn i programmet vil bli tatt vare på ved kjøp av fullstendig versjon. Du kan hente ned gratis kart til egen eiendom direkte i programmet. Skifteplan kjører i en moderne nettleser (Chrome, Firefox, Edge).