Startside > Nedlasting > Skifteplan mobil endringer

Skifteplan mobil endringer

Versjon: 1.9.2. 24. juni 2016
 • Lagt til skjema for integrert plantevern (IPV) samt nye obligatoriske felter, som må fylles ut ved registrering av sprøyting. Det er en egen knapp "Integrert plantevern" på siden Plantevern på hvert skifte. Skjema må kun fylles ut en gang per sesong.
 • Rettet feil dersom det ble lagt til en arbeidsoperasjon ved sprøyting, som ikke hadde enheten "daa".
 • Lagt til sjekk for at det eksisterer skiftegrenser i datasettet når man åpner kart og når man trykker på hjem knappen i kartet.
 • Noen nettlesere krever at Skifteplan mobil åpnes i sikker modus (https) for at GPS skal virke. Nå kommer det advarsel om dette dersom man trykker på GPS knappen i kartet og den ikke finner posisjon. Skifteplan mobil på sikker side finner du på https://www.agromatic.no/mobil. (Du må logge inn og hente mobil lisens på nytt.)
Versjon: 1.9.1. 26. mai 2016
 • Rettet feil dersom innlest datasett hadde en mobil lisens, som ikke var i bruk og ikke var betalt, kom det melding om ikke betalt til tross for at mobil lisens i bruk på enheten var betalt. Dette påvirket også muligheten for å slette lisenser.
 • Lagt til mulighet for å flytte mobil lisens.
Versjon: 1.9.0. 3. desember 2015
 • Det er lagt til mulighet for å vise kart. Det er en kart knapp øverst i skiftelista. Den viser kart over hele gården. I tillegg er det en kart knapp nederst i lista over tiltak som kan registreres på et skifte. For forklaring kan du oppgradere til siste versjon av Skifteplan og skrive ut rapporten Skifteplan mobil på nytt. Du finner også oppdatert forklaring på nettsiden agromatic.no/mobildok.
Versjon: 1.8.0. 20. august 2015
 • Det er nå mulig å oppgi mengde (kg eller timer) når man legger til arbeidsoperasjon sammen med en sprøyting på mobil. Dersom man velger å kopiere til flere skifter blir mengden fordelt i henhold til arealet på det enkelte skifte.
 • På skifter med gartnerhallvare vises nå kun verdier som er koblet til gartnerhallverdi. For andre skifter vil alle innslag vises.
Versjon: 1.7.0. 9. mars 2015
 • Under Hjem -> Innst. er det nå mulig å krysse av for at navn skal vises før mengde i alle skjermbilder.
 • Under Hjem -> Innst. er det nå mulig å slå av automatisk setting av dato og / eller tid når man går inn på et planlagt tiltak.
 • Når man registrerer et nytt tiltak eller endrer et eksisterende er det nå mulig å kopiere tiltaket til flere Skifter. Du finner en ny knapp "Kopier til andre skifter" nederst i hvert registreringsbilde. Her vil det komme opp en liste over de andre skiftene. Denne er forsøkt sortert etter hvilke skifter du har vært innom på ruta slik at det skal bare være å krysse av fra toppen og ned dersom mobilen klarer å registrere posisjon underveis.
 • Det er mulig å legge til nye arbeidsoperasjoner. Dette fungerer på samme måte som for blandinger. For de som bruker en rådgiver er det ikke lengre nødvendig å kontakte rådgiveren for å få gjort dette. For datasett som kan eksporteres til Gartnerhallen er det mulig å velge hvilken arbeidsoperasjonstype som skal rapporteres til Gartnerhallen (gjøre koblingen på mobil).
 • Det er mulig å registrere avling uten å oppgi vekt.
 • Ved planlegging av neste år beregnet Skifteplan mobil en ny planlagt avling basert på registrerte avlinger og TS%. Dette er tatt vekk og årets planlagte avling kommer som forslag for neste år.
 • Oppdatert bibliotekene til siste versjon. Se Hjem -> Innst. -> Om Skifteplan mobil.
Versjon: 1.6.1. 23. april 2014
 • Rettet feil år i datovelgeren.
Versjon: 1.6.0. 15. april 2014
 • Det er mulig å velge en arbeidsoperasjon som skal legges til ved sprøyting. Det gjøres nederst i bildet for sprøyting eller nederst i innstillinger (Hjem -> Innst.).
 • Ved Logg inn / Bytt driftsenhet er det nederst i bildet en liste over tidligere brukte IDer. For å bytte driftsenhet kan du bare trykke på en tidligere ID.
 • Oppdatert bibliotekene til siste versjon. Se Hjem -> Innst. -> Om Skifteplan mobil.
Versjon: 1.5.0. 27. april 2013
 • Nye bilder for avlingsregistrering under data for hvert skifte. Mengdetyper (f.eks. Lass, Ball, osv.) må registreres fra avlingsregistreringsbildet. OBS! Registrerte avlinger påvirker ikke feltet for planlagt (total) avling/daa for skiftet, som ligger i bildet for Såmengde. I bildet for plan for neste år, knappen (+1) nederst i bildet med data for hvert skifte, er det en knapp for å kopiere årets data. Dersom det er registrert avlinger så vil disse brukes for å beregne planlagt avling/daa for neste år. Den må eventuelt korrigeres manuelt etter at kopieringsknappen er trykket.
 • Nytt lisenssystem. Det er nå tillatt / mulig for en person å bruke en lisens på inntil 3 enheter. Alle lisenser vises og kan aktiveres på en enhet fra Hjem -> Innst. -> Mobil lisens.
 • Rettet en feil som medførte at bl.a. Windows Phone 7.8 mobiler ikke virket.
 • Oppdatert bibliotekene til siste versjon. Se Hjem -> Innst. -> Om Skifteplan mobil.
Versjon: 1.3.0. 14. desember 2012
 • Lagt til mulighet for å legge inn data for neste års plan. Inngang for registreringen finnes nederst i skjermbildet på hvert skifte (der du velger tiltak).
 • Ny knapp i bildet med innholdet i en blanding. Knappen setter navnet til blandingen lik navn på midlene i blandingen.
Versjon: 1.2.0. 9. november 2012
 • Lagt til mulighet for å redigere på demodataene.
Versjon: 1.1.0. 5. november 2012
 • Oppgradert bibliotekene (jquery og jquery mobile).
Versjon: 1.0.1 2. mai 2012
 • Første versjon.