Startside > Forklaringer > E-postlister

E-postlister

Agromatic har flere e-postlister som det er mulig å abonnere på. Abonnenter vil få tilsendt melding på e-post når nye versjoner av et produkt er tilgjengelig eller det er viktige beskjeder. Se helt nederst på denne siden dersom du får problemer (les den gjerne på forhånd før du bestiller).

Tilgjengelige e-postlister

Agromatic har for tiden følgende e-postlister:
  • info-liste Informasjon om Skifteplan
  • pan-liste Informasjon om Pan
Bestille en e-postliste

For å bestille en e-postliste må du sende en e-postmelding til listserver(a)agromatic.no (bytt ut (a) med @) med meldingsteksten:

    bestill listenavn

Bytt ut "listenavn" med navnet på den lista du vil bestille. Du trenger ikke angi "Emne" ("Subject") for meldingen. Se eksempelet fra Outlook:

epost bestilling

Det er viktig at e-posten sendes som ren tekst (og ikke som HTML eller annet format). Velg "Format | Ren tekst" fra menyen. Se også forklaring under avsnittet Problemer.

Du skal motta en bekreftelse på at bestillingen er registrert. Dersom du ikke gjør det se nederst på denne siden under "Problemer".

Avbestille en e-postliste

For å avbestille en e-postliste må du sende en e-postmelding til listserver(a)agromatic.no (bytt ut (a) med @) med meldingsteksten:

    avbestill listenavn

Bytt ut "listenavn" med navnet på den lista du vil avbestille. Ellers gjelder samme regler som ved bestilling (se over). Et eksempel på en avbestilling er:

    avbestill info-liste

Du skal motta en bekreftelse på at avbestillingen er registrert. Dersom du ikke gjør det se nederst på denne siden under "Problemer".

Problemer

Ved bestilling er det viktig at returadressen på eposten din er korrekt. Den beste måten å sjekke det på er å sende en e-post til deg selv og deretter svare på meldingen du mottar fra deg selv.

Får du mange feilmeldinger i retur kan problemet være at du sender e-postmeldinger som "HTML". Det er viktig at e-postmeldingen sendes som typen "Ren tekst". Det må eventuelt stilles om i din e-postleser. (For Outlook: "Verktøy | Alternativer... | E-postformat | Send i dette meldingsformatet | Velg Ren tekst". For Outlook Express: "Verktøy | Alternativer... | Sending | Merk av for ren tekst".) For å få mer utfyllende hjelp om mulighetene i listeserveren kan du sende en e-postmelding med "hjelp" i meldingsteksten.

Dersom du avslutter meldingen med en signatur tror listserveren at det er kommandoer. Du kan unngå det ved å starte signaturen med to minus "--" på en egen linje først i signaturen. En annen mulighet er å avslutte e-postmeldingen med "slutt" på en egen linje (ikke ta med hermetegnene).

Dersom du fortsatt har problemer kan forhandler kontaktes.